CIA Sertifikası Sınav Konuları


CIA SERTİFİKASI BÖLÜM 1: İÇ DENETİMİN TEMELLERİ

(Çoktan Seçmeli 125 Soru, 150 Dakika)

I.ZORUNLU REHBER (% 35-45)

 • İç denetimin tanımı
 • Etik Kurallar
 • Uluslararası Standartlar

​​II.İÇ KONTROL / RİSK (% 25-35)

 • Kontrol Türleri
 • Yönetim Kontrol Teknikleri
 • İç Kontrol Çerçeve Çalışmaları ve Kullanımları (COSO, Cadbury vb.)
 • Alternatif Kontrol Çerçeveleri
 • Risk Sözlüğü ve Kavramları
 • Suistimal Riskinin Farkında Olmak

​III.İÇ DENETİM GÖREVİNİN YÜRÜTÜLMESİ – DENETİM ARAÇ VE FAALİYETLERİ (% 25-35)

 • Veri Toplama (İşle ilgili verilerin toplanması ve analizi)
 • Veri Analizi ve Yorumlama
 • Veri Raporlaması
 • Dokümantasyon
 • Akış diyagramı ve süreç haritasının oluşturulması
 • Kanıtların yeterliliğinin ve ilgisinin değerlendirilmesi


CIA SERTİFİKASI BÖLÜM 2:  İÇ DENETİM UYGULAMALARI

(Çoktan Seçmeli 100 Soru, 120 Dakika)

I.İÇ DENETİM YÖNETİMİ (% 40-50)

 • İç Denetimin Stratejik Rolü
 • İç Denetimin Operasyonel Rolü
 • Risk Bazlı İç Denetim Planı Oluşturulması

II.MÜNFERİT GÖREVLERİN YÖNETİMİ

 • Görevlerin Planlanması
 • Görevin Gözetimi
 • Görev Sonuçlarının İletişimi
 • Görev Sonuçlarının İzlenmesi

III.SUİSTİMAL RİSKLERİ VE KONTROLLER (%5-15)

 • Olası suistimal risklerinin dikkate alınması ve görevin planlanması sürecinde görev alanına ilişkin genel suistimal türlerinin belirlenmesi
 • Görev yürütülürken, suistimal risklerinin özel olarak dikkate alınmasının gerekli olup olmadığının belirlenmesi
 • Suistimal şüphesinin araştırmayı hak edip etmediğinin belirlenmesi
 • Suistimali önleyecek kontrollerin iyileştirilmesi için süreç gözden geçirmelerinin tamamlanması ve değişikliklerin tavsiye edilmesi
 • Suistimali belirleyecek denetim testlerinin uygulanması
 • Suistimal farkındalığına dair bir kültürün desteklenmesi ve yolsuzlukların bildirilmesinin teşvik edilmesi
 • Sorgulama / Araştırma teknikleri (Farkındalık düzeyinde)
 • Adli denetim (Farkındalık düzeyinde)


CIA SERTİFİKASI BÖLÜM 3:  İÇ DENETİM BİLGİSİNİN UNSURLARI

(Çoktan Seçmeli 100 Soru, 120 Dakika)

I.YÖNETİM VE İŞ ETİĞİ (% 5-15)

 • Kurumsal Yönetim İlkeleri  (Yetkinlik Düzeyinde)
 • Çevreye ilişkin ve Toplumsal Tedbirler
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk

II.RİSK YÖNETİMİ (%10-20 – Yetkinlik Düzeyinde)

 • Risk Yönetim Teknikleri
 • Risk Çerçeve Çalışmalarının Kurumsal Kullanımı

III.KURUMSAL YAPI / İŞ SÜREÇLERİ VE RİSKLERİ (%15-25)

 • Farklı Kurumsal Yapılarda Risk/Kontrol Sonuçları
 • Kurum Yapısı (Merkezi, Dağıtık)
 • Farklı İş Süreçlerine Yönelik Sistemler (satınalma, satış, bilgi yönetimi, tedarik zinciri yönetimi vb.)
 • İş Süreçlerinin Analizi (iş akışı yönetimi, kısıtlar kavramı vb.)
 • Stok Yönetimi Teknikleri ve Kavramları
 • Elektronik Fon Transferi (EFT), Elektronik Veri Değişimi (EDI), e-Ticaret
 • İş Geliştirme Süreci
 • Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) Çerçevesi
 • Dış Kaynak Kullanımı

IV.İLETİŞİM (%5-10)

 • İletişim (süreç, kurumsal dinamikler, teknolojinin etkisi)
 • Paydaşlarla ilişkiler

V.YÖNETİM / LİDERLİK (%10-20)

 • Stratejik Yönetim
 • Kurumsal Davranış
 • Yönetim Yetkinlikleri / Liderlik Tarzları
 • Çatışma Yönetimi
 • Proje Yönetimi / Değişim Yönetimi

VI.BİLGİ TEKNOLOJİLERİ / İŞ SÜREKLİLİĞİ (%15-25)

 • Güvenlik
 • Sistem Altyapısı
 • İş Sürekliliği

VII.FİNANSAL YÖNETİM (%10-20)

 • Finansal Muhasebe ve Finansal Yönetim
 • Yönetim Muhasebesi

VIII.KÜRESEL İŞ AĞI (%0-10)

 • Ekonomik / Finansal Çevreler
 • Kültürel / Politik Çevreler
 • Yasal Düzenlemeler ve Ekonomi – Genel Kavramlar
 • Yasal Düzenlemelerinin Ticarete Etkisi