CMA Sertifikası Sınav Konuları

Institute of Management Accountants (IMA) tarafından yürütülen CMA Sertifikası sınavları 2 bölümden oluşmaktadır. CMA Sertifikası sınav içerikleri aşağıda ayrıntılı olarak belirtilmiştir. CMA Sertifikası sınavlarına dünyanın her tarafında Prometric Test Merkezi'nde girilmektedir. Türkiye'de ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de olmak üzere 3 merkez bulunmaktadır.

CMA Sertifikası sınavlarına Ocak-Şubat, Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim aylarındaki test dönemlerinde girilmektedir. Sınavlar, 3 saat 100 soruluk çoktan seçmeli ve 1 saat 2 problem çözümü olmak üzere 2 kısımdan oluşmakta ve toplam 4 saat sürmektedir. Sınav sonuçları sınava girdiğiniz ayın bitiminden 6 hafta sonra duyurulmaktadır. Türkiye'de yürütülen CMA Sertifikası Hazırlık Eğitimleri ve diğer hazırlık seçeneklerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

CMA Sertifikası sınav içeriği şu şekilde belirlenmiştir,

CMA Sertifikası 1. Bölüm - Finansal Raporlama, Planlama, ve İş Analitiği
4 saat, 100 çoktan seçmeli soru ve 2 problem çözümü

 • Finansal Raporlama (15%)
 • Bütçeleme, Planlama ve Tahminleme (20%)
 • Performans Yönetimi (20%)
 • Maliyet Yönetimi (15%)
 • İç Kontrol (15%)
 • Bilgi Teknolojileri ve İş Analitiği (15%)


CMA Sertifikası 2. Bölüm - Finansal Karar Alma ve Stratejik Finans Yönetimi
4 saat, 100 çoktan seçmeli soru ve 2 problem çözümü


 • Finansal Tablo Analizi (20%)
 • Kurumsal Finansman (20%)
 • Karar Analizleri (25%)
 • Kurumsal Risk Yönetimi (10%)
 • Yatırım Kararlarının Yönetimi (10%)
 • Profesyonel Etik (15%)