Sık Sorulan Sorular

CMA Sertifikası Sık Sorulan Sorular

CMA Sertifikası (Certified Management Accountant), IMA (Institute of Management Accountants) tarafından verilen, yönetim muhasebesi ve finans alanında uluslararası tanınırlığı olan profesyonel yetkinlik sertifikasıdır.

CMA Sertifikası özellikle finans departmanı çalışanları için tasarlanmış, kurumsal finans yönetimi ve yönetim muhasebesi alanlarında bilgi yeterliliğini ölçmeye ve belgelemeye yönelik uluslararası nitelikte bir sertifikadır. CMA Sertifikası sınav konuları arasında finansal raporlama, bütçe, finansal planlama, maliyet ve performans yönetimi, iç denetim, kurumsal risk yönetimi, finansal analiz, kurumsal finansman, yatırım kararları, bilgi teknolojileri, iş analitiği, karar verme teknikleri ve etik yer almaktadır.

4 senelik üniversite mezunu, 2 sene kesintisiz mali işler / finans alanında iş deneyimine sahip ve tüm sertifika sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar CMA Sertifikasını alabilirler. CMA Sertifikasını almak için izlenmesi gereken adımlar; IMA üyeliği ve CMA giriş ücretinin yatırılması, sınavlara başvuru ve hazırlık dönemi, bulunduğunuz şehirdeki Prometric Test Merkezi'nde (İstanbul, Ankara, İzmir) sınavların alınması, 2 bölümün sınavlarının başarıyla tamamlanması olarak özetlenebilir. CMA adaylarının sertifika almak için izlemesi gereken adımlara detaylı olarak IMA internet sitesinden bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra, CMA Sertifika Programı sınavları, sınavlara hazırlık materyali ve CMA Sertifikası Hazırlık Programı materyalleri İngilizcedir. Bu nedenle, CMA Sertifikası alabilmek için en az orta-üst (upper–intermediate) düzeyde İngilizce bilmek ve sınavların kapsadığı konularda İngilizce terminolojiye hakim olmak gerekmektedir. Örnek CMA sınav sorularına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İstanbul dışında yerleşik olup CMA Sertifikası almak isteyen adaylar, Gleim CMA Hazırlık Setleri ile sertifika sınavlarına hazırlanabilirler. Gleim CMA Hazırlık Seti 2 Kitap ve soru bankası uygulamasından oluşan bir sınav hazırlık sistemidir ve CMA sınavlarının tüm bölümlerini içermektedir. Ayrıca online çalışma imkanları sunan Gleim Uzaktan Eğitim Seti ve ek olarak eğitmen videoları içeren Gleim Premium Hazırlık Seti de mevcuttur. Gleim CMA Hazırlık Setleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için bu bağlantıya tıklayınız.

CMA sertifikası için 2 sınava girmek gerekmektedir.

CMA Sertifikası için her 2 sınav her hangi bir sırada alınabilmektedir. Sınavlar arasında bir öncelik yoktur.

Yılda 3 test dönemi vardır. Sınavlar bu test dönemleri içinde istenen sırada alınabilmektedir. Her yıl 1. test dönemi Ocak-Şubat, 2. test dönemi Mayıs-Haziran, 3. test dönemi ise Eylül-Ekim dönemidir. Sınav günleri ise bu aylarda her iş günü ve Cumartesi günleridir. Sınav ücreti her bir sınav başına 415 USD'dir.

Sınavlara girmek için, IMA 'ya üye olduktan sonra, sınav harcının yatırılması ve IMA tarafından posta ile gönderilecek sınav erişim numarası ile www.prometric.com/ICMA adresinden dünyanın hemen her yerinde 3000'in üzerinde test merkezinden birisinde (Türkiye'de Ankara, İstanbul, İzmir) “online” rezervasyonun yapılması ve rezerve edilen gün sınav saatinden yaklaşık 30 dakika önce sınav merkezinde hazır bulunmak gerekmektedir. IMA üyeliği, sınav harcının yatırılması ve sınav rezervasyon işlemlerinin tümü internet üzerinden güvenli erişim ile kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir. Sınavlarda basit 6 fonksiyonlu hesap makinesi kullanımına izin verilmektedir. NPV hesabı yapabilen Texas Instruments BAII Plus, HP 10BII makineleri de kabul edilmektedir.

Sınav tarihine 30 günden az (3 günden fazla) bir süre kalmış ise, 50 USD ücret ödeyerek sınavınızı aynı test dönemi içinde başka bir tarihe alabilirsiniz. Sınav tarihine 72 saatten (3 gün) az kaldıysa tarih değişikliği veya iptal işlemi yapılamamaktadır. Sınavınızı iptal etmek istediğinizde de aynı koşullar geçerlidir.

Sınav tarihinizi yalnızca "sınav kaydını yapmış olduğunuz test dönemi içinde" değiştirebilirsiniz. Örnek olarak, Ocak-Şubat test dönemi için kayıt olduğunuz bir sınavınızın tarihini yine bu Ocak-Şubat dönemi içinde başka bir tarihe değiştirebilirsiniz; sınavınızı başka bir test dönemine ertelemek istiyorsanız (Mayıs-Haziran veya Eylül-Ekim), önce sınav kaydınızı iptal edip daha sonra tekrar istediğiniz test dönemi için başvurmanız gerekmektedir.  

Sınav tarihinizi değiştirmek veya iptalini www.prometric.com/ICMA bağlantısından gerçekleştirebilirsiniz.


CMA 1. Bölüm - 4 Saat, 100 Soru Çoktan Seçmeli (3 saat) ve 2 Problem Çözümü (1 Saat) 

CMA 2. Bölüm - 4 Saat, 100 Soru Çoktan Seçmeli (3 saat) ve 2 Problem Çözümü (1 Saat) 

CMA sertifika sürecinde geçilmiş olan her bir sınavın geçerlilik süresi 3 yıldır. Bir başka deyişle, her iki sınavın da ilk sınav başvurusundan sonraki 3 sene içerisinde geçilmesi gerekmektedir. İlk başvurudan 3 yıl sonra geçmiş olduğunuz bir sınav varsa, bu sınavınız geçerliliğini yitirmektedir.

Sınav sonuçları sınava girilen ayın son günüden yaklaşık 6 hafta sonra adaya bildirilir. 500 puan üzerinden değerlerlendirilen sınavda geçme notu 360 puandır.

Her iki sınav da, 2 bölümden oluşmaktadır. 3 saatlik çoktan seçmeli ve 1 saatlik yazılı bölüm. Çoktan seçmeli bölümün puanlamada ağırlığı %75, yazılı bölümün ise %25'dir. 100 adet çoktan seçmeli ve 3 saat süren bölümünden sınav toplam puanının en az %50'sini alan adaylar (bu da çoktan seçmeli bölümden yaklaşık olarak 100 üzerinden 67 puanlık bir başarıya denk gelmektedir), 1 saatlik yazılı sınavı almaya hak kazanacaklar ve bu bölümde de her biri 30 dakikalık 2 problem çözerek sınavı tamamlayacaklardır. Sınav puanı ise 500 üzerinden hesaplanarak sınava girilen ayın son günüden yaklaşık 6 hafta sonra adaya bildirilir.

IMA istatistiklerine göre Aralık 2020 itibarı ile bu sayı yaklaşık 495 olmakla birlikte değişik seviyelerde sınavları geçmiş 200 üzerinde aday sertifika alma yolunda ilerlemekte ve CMA sayısı hızla artmaktadır. 

Program tarihleri ve detaylı bilgilere bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Programlarımıza katılan kurumsal müşterilerimizin listesine Referanslar sayfasından ulaşabilirsiniz.

CMA Sertifika Hazırlık Programı yılda 2 dönem Mart ve Kasım dönemlerinde, İstanbul Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası olmak üzere 2 lokasyonda sınıf eğitimi veya online canlı eğitim programı olarak düzenlenmektedir. Program tarihleri ve diğer detaylara bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

CMA Sertifikası Hazırlık Programı'na istediğiniz tarih veya lokasyon tercihinizi belirterek bu bağlantıdan online kayıt alabilirsiniz. 

CMA Program Danışmanları, DipIFR, CPA ve CMA sertifikalarına sahip sertifika programının kapsadığı alanlarda yetkin ve deneyimli profesyonel yöneticilerden oluşmaktadır. Program Danışmanları'nın özgeçmiş bilgilerine Eğitmenler bölümünden ulaşabilirsiniz.

CMA Sertifikası sınavları tüm dünyada İngilizce olarak yürütülmektedir. Yalnızca Çin'de, klasik sınav formatında Çince olarak sunulmaktadır. CMA Sertifikası Hazırlık Programı'nda kullanılan tüm materyaller ve sağlanan kitap setleri, soru bankası İngilizcedir. Eğitmenler programı İngilizce materyaller üzerinden, Türkçe / İngilizce terminolojileri birlikte kullanarak Türkçe olarak aktarmaktadırlar.

Dünyada CMA sınavlarını geçme oranı 2020 itibarı ile %48 iken, Türkiye'de bu oran %48, CMA Sertifikası Hazırlık Programı'na katılan CMA adaylarının girdikleri sınavlarda başarı oranı ise %75'in üzerindedir.

Bir çok şirket CMA programını desteklemekte ve çalışanlarını bu sertifikasyon için teşvik etmektedir. Şirketinize sunmak için bu bağlantıda yer alan ve CMA sertifikasyonunun şirkete sağladığı faydayı anlatan dokümanı kullanabilirsiniz.

CIA Sertifikası Sık Sorulan Sorular

CIA Sertifikası (Certified Internal Auditor), merkezi ABD'de bulunan ve iç denetim alanında dünyanın önde gelen mesleki kuruluşu IIA (Institute of Internal Auditors) tarafından verilen, iç denetim, kurumsal yönetim ve risk yönetimi alanında uluslararası tanınırlığı olan bir profesyonel yetkinlik sertifikasıdır.

4 senelik üniversite mezunu olup, en az 24 ay iç denetim veya denk deneyime (denetim ve değerlendirme / inceleme disiplinleri, dış denetim, kalite güvence, uyum) sahip olan ve sertifika sınavlarını başarıyla tamamlayan adaylar CIA Sertifikasını alabilirler. Üniversiteyi henüz bitirmemiş ve 24 ay iç denetim deneyimine sahip olmayan adaylar veya öğrenciler de CIA Sertifikası sınavlarına girebilirler. Sınavları başarı ile geçmeleri durumunda, üniversite mezuniyeti ve iş deneyimi şartlarını tamamladıktan sonra sertifikalarını olabilirler. Türkiye'de CIA Sertifikasını almak için izlenmesi gereken adımlar; üyelik ve sertifika başvuru ücretlerinin yatırılması, sınavlara başvuru ve hazırlık dönemi, bulunduğunuz şehirde Pearson VUE Test Merkezinde (İstanbul, İzmir) sınavların alınması, 3 bölümden oluşan sınavlarının başarıyla tamamlanması olarak özetlenebilir. CIA adaylarının sertifika almak için izlemesi gereken adımlara detaylı olarak IIA Türkiye temsilcisi Türkiye İç Denetim Derneği (TİDE) internet sitesinden bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. CIA Sertifika sınavları aynı metin üzerinde Türkçe / İngilizce olarak alınabilmektedir. Sunduğumuz sınav hazırlık materyalleri İngilizcedir.

CIA Sertifikası almak isteyen adaylar, Gleim CIA hazırlık materyalleri ile sertifika sınavlarına hazırlanabilirler. Gleim CIA Hazırlık Seti 3 Kitap ve soru bankası uygulamasından oluşan bir sınav hazırlık sistemidir ve yeni CIA sertifika sınavlarının tüm bölümlerini içermektedir. Ayrıca online çalışma imkanları sunan Gleim CIA Uzaktan Eğitim Seti ve  eğitim videoları içeren Gleim CIA Premium Eğitim Seti de mevcuttur. Gleim CIA Hazırlık Seti veya Gleim CIA Online ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için bu bağlantıya tıklayınız. 

CIA Sertifikası için 3 sınava girmek gerekmektedir. Türkiye için sınav ücretlerine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

CIA 1.Bölüm - 2,5 Saat, 125 Çoktan Seçmeli Soru

CIA 2.Bölüm - 2 Saat, 100 Çoktan Seçmeli Soru

CIA 3.Bölüm - 2 Saat, 100 Çoktan Seçmeli Soru

Sınavlar bilgisayar destekli olarak Pearson VUE test merkezlerinde yürütülmektedir. Her biri 4 seçenekten oluşan çoktan seçmeli sorularda, yanlış cevaplar doğru cevapları götürmemektedir. Bu nedenle tüm soruları yanıtlamak adaylar için avantajlıdır. Sorular, IIA tarafından belirlenen sınav içeriğine göre düzenlemektedir ve soruların giderek zorlaşması gibi uygulamalar yoktur.

Sınavda soruların hem Türkçesi hem de İngilizcesi aynı metin üzerinde yer almaktadır. Dolayısı ile adyalara soruları aynı anda her iki dilde okuma imkanı sağlanmaktadır.

CIA Sertifikası için 3 sınav her hangi bir sırada alınabiliyor. 

Sınavlar bütün yıl boyunca hafta içi günler Pearson VUE test merkezlerinde bilgisayar destekli olarak yürütülmektedir. Sınavlar tüm sene boyunca haftanın 4 veya 5 günü alınabilmektedir. Sınav alabileceğiniz günleri, Pearson VUE internet sitesinde sınav rezervasyonu yaparken, sınav merkezinizi belirledikten sonra bir takvim üzerinde görebilirsiniz.

CIA Sertifika sınavları başvuru süreci ve sınav ücretleri ile ilgili olarak IIA Türkiye temsilcisi Türkiye İç Denetim Derneği (TİDE) internet sitesinden bu bağlantıya tıklayarak bilgi alabilirsiniz.

Üyelik ve CIA Sertifikası başvuru ücretini yatırdıktan ve başvurunuz kabul edildikten sonra 4 sene içinde sertifika sınavlarının tamamlanması gerekmektedir. Bu süre içinde tüm sınavların tamamlanmaması durumunda başvuru sürecine tekrar başlamak gerekmektedir.

Sınav sonuçları, ilgili bölümün tüm sorularının yanıtlanmasının ardından aynı ekrandan hemen görüntülenmekte, daha sonra da adayın adresine posta ile gönderilmektedir. Başarısız olduğunuz bir bölümün sınavını tekrar alabilmeniz için en az 90 gün geçmesi gerekmektedir.

Sınavı geçmek için en az 600 puan almanız gerekmektedir. Bu puan yaklaşık olarak %75 başarı oranına denk gelmektedir. Tüm sorular eşit ağırlıklı olup, ağırlıklı ortalama ve benzeri puanlama uygulamaları yoktur. Örnek olarak, CIA 2. bölüm sınavını geçmeniz için 100 sorudan en az 75 soruya doğru yanıt vermeniz gerekmektedir. Her sınavda deneme amaçlı olarak "değerlendirme dışı sorular" yer almaktadır. Bunun nedeni, ileride kullanılabilecek soruları belirlemek ve bu soruların zorluk derecelerini belirlemektir. Değerlendirme dışı sorular sınav puanına etki etmemektedir.